Γυμνάσιο

Πρόγραμμα Γυμνασίου

ΜαθημαΩρες
Συνολο7 ωρες
Αρχαία Ελληνικά3 ώρες
Γλώσσα2 ώρες
Μαθηματικά2 ώρες