Η Φιλοσοφία Μας

Το Φροντιστήριο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Εννόησις ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2016 από καθηγητές Φιλολόγους με μεγάλη εμπειρία  αλλά και πολύχρονη παρουσία στην εκπαίδευση.

Η εξειδίκευση αποκλειστικά στη Θεωρητική Κατεύθυνση προέκυψε από την ανάγκη κάλυψης των υψηλών απαιτήσεεων της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Οι πολύ υψηλές βάσεις στις περιζήτητες σχολές αλλά και η βαθμολόγηση των υποψηφίων με αυστηρά κριτήρια – όπως αποδεικνύεται και από τα ετήσια στατιστικά των Πανελληνίων – αποτελούν για εμάς πρόκληση.

Ο σκληρός ανταγωνισμός εξάλλου φέρνει τους μαθητές, αλλά και τους γονείς τους, αντιμέτωπους με το δίλλημα: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης όπου όλα διδάσκονται από όλους σε όλους ή Φροντιστήριο  απόλυτα εξειδικευμένο στη θεωρητική κατεύθυνση;

Η απάντηση δίνεται μέσα από τα δεδομένα:

  • Τμήματα ομοιογενή και ολιγομελή
  • Πλήρεις  υποστηρικτικές σημειώσεις και δωρεάν βιβλία στους μαθητές μας
  • Καθηγητές απόλυτα εξειδικευμένοι στα γνωστικά αντικείμενα
  • Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών
  • Νέοι χώροι διδασκαλίας με σύγχρονα διαδραστικά μέσα διδασκαλίας.
  • Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών σε κάθε βήμα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας