Επικοινωνία

Οδός Γκύζη 2 και Λ. Αλεξάνδρας     1ος όροφος

Τηλέφωνο: 2106447852   Fax: 2103001878

email: info [at] ennoisis.edu.gr