Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

Οι συνεχείς κύκλοι προγραμματισμένων Διαγωνισμάτων αποτελούν όχι μόνο κύριο μέσο αξιολόγησης των μαθητών μας, αλλά και βασικό τρόπο άσκησης και εμβάθυνσης του διδασκομένου αντικειμένου. Αυτός είναι ο λόγος που δίνεται εκ μέρους μας μεγάλη βαρύτητα σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία.

Προσεχώς θα αναρτηθεί το πρόγραμμα κάθε τάξης.