Α’ Λυκείου

Πρόγραμμα Α' Λυκείου

ΜαθημαΩρες
Συνολο7 ωρες
Αρχαία Ελληνικά3 ώρες
Γλώσσα2 ώρες
Μαθηματικά2 ώρες

Ενδεικτικό Πρόγραμμα για την Α’ Λυκείου με εξαιρετικά προσιτά δίδακτρα