Αίτηση για Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία 2018

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημιούργησε μια ιστοσελίδα με πληροφορίες για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια-λύκεια. Στην ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνεται και η Αίτηση που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι γονείς από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018.

Σημειώνεται πως για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018. Για την εισαγωγή στην Ά Λυκείου οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018.

Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο,σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας.

Ειδικότερα:

• Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες  (Τεύχος Β’ 810/07.03.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9671) των μαθητών στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Για τους μαθητές Λυκείου  η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με εξετάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες θα διενεργηθούν με την ευθύνη της σχολικής μονάδας

Πηγή: Αίτηση για Π&ΠΣ 2018

Facebooktwitterpinterestlinkedin