Έκθεση

Στο Φροντιστήριό μας λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα έκθεσης για την ομάδα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και για την ομάδα προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι τρεις ώρες εβδομαδιαίως μοιράζονται ως εξής:

2 Ώρες Θεματικές ενότητες, όπου αναλύονται θέματα σύγχρονου προβληματισμού

και

1 Ώρα Γλωσσικές Ασκήσεις, όπου οι μαθητές ασκούνται στην εφαρμογή της θεωρίας της Έκθεσης – Έκφρασης της Γ’ Λυκείου